Óvodai beíratás

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az óvodai beíratás 2015. május 9-11-ig (hétfőtől-szerdáig) tart.
Beiratkozni reggel 8:00 órától délután 16:00 óráig lehet a Ligeti Cseperedő Óvoda mindkét épületében.
- Zrínyi u. 48.
- Szabadság u. 71. sz. alatt
Beíratható az a gyermek, aki 2016. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, TAJ-kártya,
- óvodai jelentkezési lap és nyilatkozat,
- a szülő (gondviselő) személy azonosító igazolványa, lakcímkártyája,
- sajátos nevelésű gyermek esetében: szakértői vélemény,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről (ha van) készült határozat.

Figyelem, 2015. őszétől három éves kortól kötelező az óvodai nevelés:

“A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.”

Kapcsolódó anyagaink:

Beíratáshoz szükséges dokumentumok

Kiegészítő tudnivalók a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó beiratkozásról


készült: 2015. május 5.