Beíratáshoz szükséges dokumentumok

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az óvodai beíratás az önkormányzat által meghatározott időben történik.

Az óvodai jelentkezés időpontjáról –az Önkormányzat által átruházott hatáskörében – Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottsága döntött a 21/2018. (III. 28.) határozatában.

A beiratkozás minden óvodában központilag szabályozott és meghirdetett időpontban, 2018. május 14-16. között történik.

Erről az óvodában kifüggesztett hivatalos hirdetményen, a Vörösvári Újságban és az önkormányzat honlapján (www.pilisvorosvar.hu) és a Polgármesteri Hivatalban is tájékozódhatnak.

 

Beiratkozni reggel 8:00 órától délután 16:00 óráig lehet a Ligeti Cseperedő Óvoda mindkét épületében.

Zrínyi u. 48.
Szabadság u. 71. sz. alatt

 

Jelentkezés rendje:

A szülőknek továbbra is a mellékelt „Óvodai jelentkezési lap” * kitöltésével (írásban) kell jelezniük szándékukat a gyermek óvodai felvételével kapcsolatban.

A 2018. májusi felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2018/2019. nevelési évre történik. A nevelési év első napja 2018. szeptember 3. (hétfő)

 

A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodai jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába történő automatikus felvételt is.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ értelmében a 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.

 

Továbbá tájékoztatjuk a Önöket, hogy gyermekük beíratásához szükséges dokumentumok, honlapunkon is elérhetőek.

Az óvodai beíratáshoz szükséges nyomtatványok letölthetőek, elfogadjuk kézzel vagy géppel kitöltve, eredeti aláírással.

A gyermek beiratkozásához mindkét szülő aláírása szükséges! *

A nyomtatványok személyesen is kérhetőek az óvodai titkárságon.

Óvodai jelentkezési lap letöltése

 

*megjegyzés: kitöltése kötelező