Ligeti Cseperedő Alapítvány

LIGETI CSEPEREDŐ ALAPÍTVÁNY

2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.

Adószám:18673089-1-13

Telefon / fax: 26/330 370

OTP:11742245-20052078

 

Az Alapítvány célja

Az alapítók Pilisvörösváron, a lakókörzetükben működő óvoda megsegítésére törekednek oly módon, hogy adományaikkal segíteni kívánják a működőképesség megőrzésén túl a színvonalasabb nevelő munkát.
Az alapítvány ugyanakkor gondol az érintett lakókörzetben élő nem óvodás kisgyermekek személyiség fejlesztésére is ezért az alapítvány lehetőségeit kihasználva, szervezeti keretet biztosítva tudatosan törekszik arra, hogy az általa kezdeményezett akciók, programok, az általa megszervezett események részesévé tegye az un. óvodán kívüli gyerekeket és szüleiket egyaránt.

 

Köszönet

A Ligeti Cseperedő Alapítvány nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-át részünkre felajánlották.

A Zrinyi utcai óvodát támogató közhasznú alapítvány 2017. évi gazdálkodását a következőkben foglalhatjuk össze:

a 2016. évi SZJA 1%-nak összege 301 769 forint

Az alapítvány továbbra is támogatja a gyermekek fejlődését segítő eszközök beszerzését, a minőségi nevelőmunka javítását, valamint a gyermekek éves kirándulását. Tisztelettel kérjük és köszönjük a jövőbeni segítő támogatásukat!

 

Az alapítvány kuratóriuma